Pris Cystadleuol Cyfanwerthol Uchel Cyfan Tsieina Afal ffres coch

Disgrifiad Byr:


Manylion y Cynnyrch

Gwerth maethol afalau

1, mae afal yn fath o fwyd calorïau isel, mae pob 100 gram yn cynhyrchu swm 60 kcal o wres. Cymerwch faetholion yn y toddadwy, hawdd i'w amsugno gan y corff dynol, a elwir yn “ddŵr byw”. Mae'n helpu i doddi sylffwr a gwneud croen yn llyfn ac yn dyner.

2, mae gan afal “ffrwyth doethineb”, enw canmoliaethus “ffrwythau cof”. Mae'n hysbys ers amser bod bwyta mwy o afalau yn gwella cof a deallusrwydd. Mae llawer o siwgr, fitaminau, mwynau a maetholion eraill sy'n hanfodol i'r ymennydd yn llawn.

3. Mae afalau yn llawn sinc. Yn ôl ymchwil, mae sinc yn rhan o lawer o ensymau pwysig yn y corff dynol ac yn elfen allweddol i hyrwyddo twf a datblygiad.

4. Mae arogl afalau yn wrthwenwyn i iselder ac iselder. Mae arbenigwyr wedi darganfod ar ôl llawer o brofion bod arogl yr afal yn cael yr effaith seicolegol fwyaf ar bobl, ymhlith llawer o aroglau, mae'n cael effaith amlwg ar ddileu iselder seicolegol. profodd y cais fod hwyliau cleifion ag iselder meddwl wedi gwella'n fawr ar ôl arogli'r arogl afal, roedd yr ysbryd yn hamddenol ac yn hapus, a dilëwyd yr hwyliau isel.

5. Mae'r asid malic mewn afalau yn cael effaith gwynnu. Mae llawer o bobl yn poeni am y risg o bydredd dannedd oherwydd asidedd afalau. Mae afalau sy'n cael eu gweini â chaws yn cyfyngu ar yr asidedd, a gall bwyta afalau hefyd helpu i lanhau'ch dannedd yn effeithiol.

Y fitamin C mewn afalau yw amddiffyn cleifion cardiofasgwlaidd, clefyd y galon sydd ag elfen iach.

Roedd pobl a oedd yn bwyta mwy o afalau yn llawer llai tebygol o ddal annwyd na'r rhai nad oeddent yn bwyta dim neu lai o afalau. O ganlyniad, mae rhai gwyddonwyr a meddygon wedi galw afalau yn “ffrwythau iach omni-gyfeiriadol” neu'n “feddygon teulu” .Newydd y llygredd aer. yn fwy difrifol, gall bwyta mwy o afalau wella'r system resbiradol a swyddogaeth yr ysgyfaint, amddiffyn yr ysgyfaint rhag llwch a huddygl yn yr awyr.


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Cynhyrchion Cysylltiedig